Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Στο νέο Μουσείο του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης προβάλλεται η µεγαλοπρεπής ρωµαϊκή πόλη – σύµβολο της νίκης του Οκταβιανού στη ναυµαχία του Ακτίου, καθώς και η Νικόπολη των πρώιµων βυζαντινών χρόνων. Στην πρώτη αίθουσα παρουσιάζεται η ιστορική διαδροµή της πόλης, ενώ στη δεύτερη πτυχές από τον ιδιωτικό βίο των κατοίκων της Νικόπολης.

 

Η Νικόπολη, η πόλη που ιδρύθηκε για να διαιωνίσει τη νίκη στη ναυµαχία του Ακτίου, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Ηπείρου, 7 χλµ. βόρεια της σύγχρονης πόλης της Πρέβεζας. Οι ανασκαφές στη Νικόπολη ξεκίνησαν το 1913, αµέσως µετά την ενσωµάτωση της Πρέβεζας στο ελληνικό κράτος, και οδήγησαν στην ίδρυση του πρώτου Μουσείου στο τζαµί της Πρέβεζας. Το τζαµί βοµβαρδίστηκε στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και οι αρχαιότητες µεταφέρθηκαν πίσω στη Νικόπολη, όπου το 1960 οικοδοµήθηκε δεύτερο µουσείο που άνοιξε για το κοινό το 1972. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης κατασκευάστηκε µεταξύ των ετών 1999 – 2003 και 2005 -2006, στην είσοδο της Πρέβεζας και άνοιξε για το κοινό το 2009.

 

Το Μουσείο περιλαµβάνει αποκλειστικά ευρήµατα από τη Νικόπολη, την πόλη – σύµβολο για τη νίκη του Οκταβιανού στη ναυµαχία του Ακτίου, καθορίζοντας την κεντρική ιδέα της έκθεσης, η οποία συνοψίζεται στην πρόταση «Μία ναυµαχία – µία πόλη – µία αυτοκρατορία». Ο κύριος κορµός της έκθεσης αναπτύσσεται στις δύο κύριες αίθουσες του Μουσείου, µε ιστορικό και θεµατικό χαρακτήρα, αντίστοιχα, πλαισιωµένος από επιµέρους ενότητες που αναπτύσσονται στους διαδρόµους.

 

Στο ∆ιάδροµο Α αναπτύσσεται το Χρονολόγιο, µε τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη ναυµαχία του Ακτίου  και την ίδρυση της Νικόπολης.

Στην Αίθουσα Α παρουσιάζεται η ίδρυση και η εξέλιξη της πόλης µέχρι την παρακµή και την εγκατάλειψή της µέσα από αρχιτεκτονικά µέλη, βωµούς, αγάλµατα, προτοµές, νοµίσµατα, κεραµικά, γυάλινα και µεταλλικά ευρήµατα. Η έκθεση αναπτύσσεται µέσω ενός τριµερούς σχήµατος:

Η ναυµαχία του Ακτίου και το Μνηµείο της Νίκης του Αυγούστου

Η Ρωµαϊκή Πόλη και οι Υποδοµές της

Η µετάβαση στην Παλαιοχριστιανική Πόλη και οι πρώιµοι βυζαντινοί χρόνοι

Η ρωµαϊκή Νικόπολη παρουσιάζεται µέσα από το συνοικισµό, τη νοµισµατοκοπία, τα δηµόσια κτίρια, τη λατρεία και το δηµόσιο βίο, ενώ προβάλλεται ακόµη η µετάβαση στη νέα εποχή, οπότε η πόλη ανακτά το χαρακτήρα της ως καίριο θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο, όπως αποδεικνύει η οργάνωσή της, ο θρησκευτικός βίος και οι βασιλικές.

 

Στην Αίθουσα Β προβάλλονται διαχρονικά πτυχές από το βίο των κατοίκων της Νικόπολης, όπως οι εµπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, η καθηµερινή ζωή και η στάση τους απέναντι στο θάνατο. ∆ιαµορφώνεται ένα είδος νοητού «περιπάτου», από το λιµάνι στα εργαστήρια, τα σπίτια και τα νεκροταφεία της πόλης. Εκτίθενται αµφορείς, πλίνθοι, αγγεία, κοσµήµατα, εργαλεία, παιχνίδια καθώς και ταφικά σύνολα µε σαρκοφάγους και τεφροδόχα γυάλινα και πήλινα αγγεία.

Στην έξοδο της Αίθουσας Β εκτίθεται τµήµα της TabuLa PeutigeRiana, αντίγραφο µεσαιωνικού χάρτη µε σηµειωµένη τη θέση της Νικόπολης. Στους ∆ιαδρόµους Γ και ∆ παρουσιάζεται η ιστορία του αρχαιολογικού χώρου µέσα από αρχειακό υλικό, καθώς και το ιστορικό των ανασκαφών, από τις αρχές του 20ου αιώνα (Λ. Ιωαννίνων, Πρέβεζα)

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης: 2682 041336

Κάντε κλικ στο σημείο του χάρτη για να δείτε λεπτομέρειες

Δείτε άλλα αξιοθέατα στην κατηγορία Μουσεία παρακάτω ή
επιστρέψτε στην κατηγορία Αξιοθέατα

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Show Buttons
Hide Buttons