Δραστηριότητα 3 – Συμμετοχή σχολικών μονάδων και ομάδων μαθητών στο πρόγραμμα “Καθαρίστε την Μεσόγειο” – Ακτή Moνολιθίου”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ “

Δραστηριότητα 3

Τίτλος δραστηριότητας:

“Επισκέψεις ομάδων μαθητών και σχολικών μονάδων στο Ναυτικό Μουσείο με αντικείμενο περιβαλλοντικές δράσεις”

Στόχος δραστηριότητας:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων μαθητών για  το περιβάλλον  και την καθαριότητα των ακτών

Δράσεις του Δήμου Πρέβεζας πάνω στην ανακύκλωση και το περιβάλλον

Βασικός στόχος αυτής της ενέργειας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές της Πρέβεζας την σπουδαιότητα του καθαρισμού  των ακτών και ειδικά μέσω του εθελοντισμού.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Show Buttons
Hide Buttons