Δραστηριότητα 1 – Ανακύκλωση μπαταριών των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ “

Δραστηριότητα 1 / Activity 1

Τίτλος δραστηριότητας:

“Ανακύκλωση μπαταριών των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ”

Στόχος δραστηριότητας:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων μαθητών

Δράσεις του Δήμου Πρέβεζας πάνω στην ανακύκλωση και το περιβάλλον

Στο πλαίσιο  της συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με την ΑΦΗΣ και λογω των περιοριστικων μέτρων COVID -19 το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Πρέβεζας θα παρεχει ολες τις πληροφορίες για την συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσω της Τουριστικής του ιστοσελίδας www.discoverpreveza.gr σε σύνδεση με την ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ ΑΕ www.afis.gr

Βασικοί  στόχοι της συνεργασίας  του Δήμου Πρέβεζας με την ΑΦΗΣ ΑΕ:

  • Η Ευαισθητοποίηση του τελικού χρήστη και η συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.
  • Η Ενεργή συμμετοχή διαφόρων φορέων με όφελος την δημιουργία κοινωνικής συνείδησης.
  • Η Συμβολή και στήριξη των υπόχρεων εισαγωγέων στην ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος.
  • Η Μεγιστοποίηση του όγκου συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Για την συγκεκριμένη δραστηριότητα και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ο Δήμος Πρέβεζας απέστειλε σχετικό έγγραφο στα ΜΜΕ της Πρέβεζας και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Ν. Πρέβεζας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Show Buttons
Hide Buttons